کنترل مراسم اربعین در عراق: پروژه استراتژیک رژیم

7/30/2021

هر سال بمناسب اربعین میلیونها نفر از شیعیان عراق و دیگر کشورهای جهان، برای عزاداری به کربلا میروند. بخشی از آنان، مسیر نجف تا کربلا را پیاده طی میکنند. مراسم اربعین در کربلا بزرگترین تجمع مذهبی در جهان است. رژیم ایران که رویای رهبری جهان اسلام را در سر می پروراند و خود را رهبر شیعیان جهان معرفی میکند، با صرف میلیاردها دلار در شهرهای مذهبی عراق و سازماندهی هیئت های مذهبی در ایران و دیگر کشورهای جهان تلاش میکند تا سهم بیشتری در این مراسم داشته باشد و در نهایت کنترل آنرا بدست گیرد. مراسم اربعین در کربلا، یک پروژه استراتژیک برای رژیم ایران است که با استفاده از آن، اهداف مهم داخلی و خارجی اش را دنیال میکند.