مساجد و مراکز اسلامی وابسته به رژیم ایران در آمریکا

7/30/2021

جمهوری اسلامی با صرف دهها میلیون دلار، شبکه گسترده ای از مراکز اسلامی و مساحد را در آمریکا ایجاد کرده است و در تعداد دیگری از مراکز اسلامی نیز نفوذ داشته و با آنان همکاری میکند و ضمن گسترش ایدئولوژی واپسگرایانه خود، تلاش میکند تا از میان مسلمانان آمریکا یارگیری کند. در این گزارش، با چند نمونه از این مراکز اسلامی وابسته به رژیم و همچنین میزان نفوذ و فعالیت آزادانه عوامل و آخوندهای صادراتی رژیم در میان مسلمانان آمریکا، آشنا میشویم: