لابی رژیم ایران، بخش سوم: گروههای چپ و ضدجنگ آمریکایی

7/28/2021

حمله فاجعه بار آمریکا به عراق، جنبش ضد جنگ در غرب و مخالفت افکار عمومی با سیاست های خاورمیانه ای آمریکا را تقویت کرد. از سال 2005 ببعد، دفتر محمود احمدی نژاد با نظارت رحیم مشائی و با همکاری سازمان نایاک، برنامه گسترده ای برای جذب این گروهها و استفاده از آنان در لابی رژیم در آمریکا به اجراء درآوردند و موفقیت زیادی در این زمینه داشتند. گذشته از آن، جواد ظریف، نماینده رژیم در سازمان ملل به کمک نایاک، ضمن تماس و ملاقات با سیاستمداران مخالف جرج بوش توانست از شکاف های سیاسی در آمریکا بنفع اهداف رژیم استفاده کنند. در پایان 2008 و در آستانه ریاست جمهوری اوباما، ائتلافی متشکل از 40 گروه منجمله سازمانهای چپ و ضد جنگ و لابی کمپانی های بزرگ شکل گرفت که مسئول هماهنگی آن سازمان نایاک بود.