لابی رژیم ایران در آمریکا: بخش اول، شورای آمریکایی – ایرانی

7/28/2021

تاریخچه و سیر تحول لابی رژیم در آمریکا در بستر روابط ایران و آمریکا. این لابی در سال 1993 و در دوره دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و به کمک کمپانی های نفتی شروع بکار کرد و در 23 سال گذشته به یک نیروی فشار موثر در واشنگتن تبدیل شده است. در این بخش به فعالیت های شورای آمریکائی ایرانی که به رهبری هوشنگ امیر احمدی و حمایت مالی کمپانی های نفتی تأسیس شد نگاه میکنیم و با متحدان لابی رژیم در آمریکا آشنا میشویم. در این دوره، صادق خرازی معاون سفیر رژیم در سازمان ملل، نقش مهمی در راه اندازی لابی رژیم داشت.