فعالیت های جمهوری اسلامی در آفریقا

7/31/2021

جمهوری اسلامی با صرف میلیاردها دلار از سرمایه های کشور در آفریقا، ایجاد دهها بیمارستان، درمانگاه و یتیم خانه، کمک های اقتصادی بلاعوض، رشوه به دیکتاتورهای فاسد و مدیریت بیش از 100 حوزه و مرکز اسلامی، استراتژی خود برای نفوذ در این قاره را به پیش میبرد. مهترین اهداف رژیم در آفریقا، صدور ایدئولوژی واپسگرایانه خود در میان مسلمانان این قاره، فعالیت های تروریستی، ارسال سلاح به خاورمیانه، دستیابی به منابع اورانیوم طبیعی، نفض تحریم ها و خریدهای تسلیحاتی و هسته ای است.