دستور اجرائی ترامپ و رونق بازار نایاک و تریتا پارسی

7/24/2021

دستوراجرائی ترامپ، باعث رونق بازار نایاک شده و تریتا پارسی در شبکه های تلویزیونی و خبری ظاهر میشود تا خودش را مدافع حقوق ایرانیان و سنگربان حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی آمریکائیان جلوه دهد. البته همه این روضه خوانی ها فقط برای رضای خدا نیست و نایاک در یک پیام ایمیلی، تقاضای 300 هزار دلار کمک مالی فوری هم کرده است تا مشکل ویزای ایرانیان را هرچه سریعتر حل کند. درحالیکه هموطنان به حق انتظار دارند که با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، گنداب رژیم آخوندی در واشنگتن خشک شود و در مورد ارتباطات و بده بستان های نایاک با رژیم تحقیق شود، اقدامات نسنجیده دولت جدید میتواند به تطهیر مجدد لابی رژیم و رونق بازار آنان منجر شود.

———————————————–

تریتا پارسی رئیس مادام العمر سازمان نایاک و لابیست طرفدار رژیم در سال 2002 در یادداشتی به یکی از لابیست های معروف واشنگتن بنام روی کافی یادآوری کرد که “هدف اصلی لابی نایاک، رفع تحریم های اقتصادی و در نتیجه، تجارت و داد و ستد بین آمریکا و ایران است اما برای کسب اعتبار در میان ایرانیان، باید به این لابی، چهره ای انسانی داد و بهمین منظور، بایستی از سوژه های مناسبی مثل مبارزه با تبعیض علیه ایرانیان و حل مشکل ویزا و … استفاده کرد.”

در این راستا، نایاک در زمان جرج بوش، با سوء استفاده از گرایشات ضد جنگ در آمریکا توانست دکان صلح طلبی باز کند و ضمن همکاری با گروههای ضد جنگ، نقش مهمی در جلوگیری از فشار و تحریم علیه رژیم و در نتیجه، پیشبرد برنامه هسته ای و توسعه طلبی منطقه ای رژیم بازی کند. در دوره اوباما، نایاک از دروازه اصلی کاخ سفید به داخل دولت رفت و وزارت خارجه نیز حیات خلوت آنان شد.

با آغاز ریاست جمهوری ترامپ و بسته شدن درب کاخ سفید و وزارت خارجه به روی نایاک و لابیست های حرفه ای رژیم، نایاک به اپوزیسیون دولت جدید پیوست و با سوء استفاده از فضای منفی نسبت به نرامپ، عبای آخوندی جدیدی به تن کرد تا خودش را قهرمان دفاع از حقوق بشر و ترقیخواهی جا بزند و در نتیجه، جای مناسبی در حزب دموکرات و میان شبکه های اجتماعی-مدنی مخالف ترامپ که تعدادشان رو به افزایش است پیدا کند.

در چند روز اخیر، دستور اجرائی ترامپ در مورد تعلیق ورود پناهندگان، تعطیل نامحدود پذیرش پناهنده از سوریه، توقف صدور ویزا و ممانعت از ورود شهروندان ایرانی تبار، موج اعتراضی گسترده ای در آمریکا و اروپا براه انداخت که به درستی، باعث نارضایتی هموطنان ایرانی نیز شده است.. این دستور اجرائی اقدامی نادرست، غیر انسانی، فاقد هدف مشخص در سیاست خارجی و روی گرداندن از مسئولیت های اخلاقی و بین المللی ایالات متحده  است که بجای ظالمان و جنایتکاران، چوب را بر سر قربانیان میکوبد و درصورتیکه دولت ترامپ یک سیاست منسجم خاورمیانه ای درجهت مقابله با توسعه طلبی جمهوری اسلامی و حسابرسی از قصاب دمشق اتخاذ نکند، اقدام اخیر بنفع رژیم ولایت فقیه و حامیان منطقه ای آن و بضرر مردم ایران، خاورمیانه و منافع آمریکا خواهد بود. طبیعتا، انتقاد از این اقدام ترامپ به معنای دفاع از سیاست های فاجعه بار اوباما در خاورمیانه و مماشات با رژیم آخوندی نیست.

اما، دستور اجرائی ترامپ، باعث رونق دکان نایاک شده است و طی چند روز گذشته، تریتا پارسی در شبکه های تلویزیونی و خبری ظاهر میشود تا خودش را مدافع حقوق ایرانیان و سنگربان حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی آمریکائیان جلوه دهد. البته همه این روضه خوانی ها فقط برای رضای خدا نیست. نایاک در یک پیام ایمیلی، تقاضای 300 هزار دلار کمک مالی فوری هم کرده است تا مشکل ویزای ایرانیان را هرچه سریعتر حل کند. درحالیکه هموطنان به حق انتظار دارند که با آغاز ریاست جمهوری ترامپ، گنداب رژیم آخوندی در واشنگتن خشک شود و در مورد ارتباطات و بده بستان های نایاک با رژیم تحقیق شود، اقدامات نسنجیده دولت جدید میتواند به تطهیر مجدد لابی رژیم و رونق بازار آنان منجر شود.