حزب الله لبنان، از تأسیس تا امروز

7/28/2021

مستند ویدئویی در باره حزب الله:
بخش اول: موسی صدر و سازمان امل – اعزام تیپ محمد به لبنان در 1982 و تشکیل حزب الله توسط سپاه پاسداران از زبان فرماندهان سپاه، رابطه اجرائی و ایدئولوژیک حزب الله با رژیم. ویدئوی اظهارات حسن نصرالله در جلسه داخلی سازمان در رابطه با اطاعت کامل حزب الله از ولی فقیه. در 1982، سپاه پاسداران با اعزام تیپ محمد رسول الله به لبنان حزب الله را تشکیل داد تا مهمترین ابزار رژیم برای صدور بنیادگرائی و پیش برد سیاست های منطقه ای اش باشد. در این مستند، تاریخچه حزب الله، عملکرد این سازمان در لبنان، مخارج حزب الله و شبکه گسترده خدمات اجتماعی رایگان، گسترش تروریسم، جنگ صلیبی با اسرائیل، به حاشیه راندن گرایشات غیر اسلامی و مدره در جنبش فلسطین و دخالت در سوریه و شرکت در قتل عام مردم برای حفظ رژیم بشار اسد مورد بررسی قرار میگیرند.

 

 

بخش دوم: هزینه های مالی حزب الله – از جیب مردم ایران:

پرداخت صدها میلیون دلار در سال برای مخارج ثابت حزب الله. نگاهی به خدمات اجتماعی گسترده رایگان، شبکه بیمارستان ها و مراکز درمانی و موسسات آموزشی تحت مدیریت حزب الله. کمیته امداد خمینی در لبنان و هزینه کردن صد ها میلیون دلار برای مردم این کشور. نگاهی به هزینه میلیارد ها دلار برای بازسازی خرابی های جنگ 33 روزه توسط رژیم ایران
.