امپراطوری رسانه ای رژیم در خارج از کشور

7/30/2021

بیش از 200 شبکه رادیوئی و تلویزیون ماهواره ای، دهها نشریه و صد ها وبسایت که بخش مهمی از آنها در کشورهای خاورمیانه قرار دارند امپراطوری رسانه ای و دستگاه پروپاگاندای رژیم ایران در خارج از کشور را تشکیل میدهند. رژیم در سال 2007 بمنظور هماهنگی بین رسانه های خارج از کشوری اش اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی را تشکیل داد. شبکه های برون مرزی صدا و سیما، رسانه های حزب الله و دهها تلویزیون درعراق که وابسته به میلیشیاهای سپاه قدس هستند، اعضای اصلی اتحادیه اند.